Gyvuliu ukis knyga online dating

Baltojoje knygoje transporto klausimais bus pateiktos visapusiškos ir sudėtinės transporto sistemos tvarumo didinimo priemonės.

Išmetamo ŠESD kiekio mažinimas sektoriuose Išmetamo ŠESD kiekio sumažinimas, palyginti su 1990 m. Tačiau investicijų į elektros energijos tinklą nauda tenka ne vien tokio tinklo operatoriui, o apskritai visuomenei (papildoma nauda vartotojams, gamintojams ir visai visuomenei – patikimesnis tinklas, energetikos saugumas ir mažesnis išmetamas ŠESD kiekis).

Būtina visiškai įgyvendinti Strateginį energetikos technologijų planą – per artimiausius 10 metų tam reikės skirti 50 mlrd. -67 % |Namų ūkiai ir paslaugos (CO2) | -12 % | -37 … galima sumažinti beveik iki nulio, be to, elektros energija galima iš dalies pakeisti iškastinį kurą transporto ir šildymo sektoriuose. Konkretūs su energija susiję scenarijai ir priemonės, kuriuos pasirinkus išmetamas CO2 kiekis būtų tiek sumažintas ir būtų užtikrintas energetikos saugumas ir konkurencingumas, bus apsvarstyti 2050 m. Jis bus grindžiamas ES energetikos politika ir strategija „Europa 2020“.

EUR papildomiems moksliniams tyrimams, plėtrai ir demonstracinei veiklai. Nors šiuose dviejuose sektoriuose elektros energijos bus suvartojama vis daugiau, bendrasis elektros energijos suvartojimas ir toliau didėtų ankstesnių laikotarpių tempu, nes būtų nuolat didinamas vartojimo efektyvumas. ES ŠESD apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema bus labai svarbus veiksnys siekiant, kad rinkoje daugėtų įvairių mažo CO2 kiekio technologijų ir taip elektros energijos gamybos įmonės būtų paskatintos investicijų ir veiklos strategijas derinti atsižvelgdamos į kintančias energijos ir technologijų kainas.

Valstybės narės turėtų pasinaudoti finansavimo galimybėmis, susijusiomis su aukcionų pajamomis ir sanglaudos politika. Prognozuojama, kad, be kitų dalykų, siekiant atsinaujinančių šaltinių energijos tikslo, mažo CO2 kiekio technologijų dalis elektros energijos rūšių derinyje padidėtų nuo dabartinių 45 proc. Kad ŠESD apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema atliktų jai numatytą funkciją iki 2050 m., būtinas pakankamas CO2 kainos signalas ir nuspėjamumas ilguoju laikotarpiu.

Be to, labai svarbų vaidmenį gali atlikti tausesnis išteklių naudojimas, užtikrinamas, pavyzdžiui, perdirbant atliekas, geriau jas tvarkant, keičiant elgseną ir stiprinant ekosistemų atsparumą. Todėl reikia apsvarstyti tinkamas priemones, be kitų dalykų, peržiūrėti linijinį apyvartinių taršos leidimų skaičiaus mažinimą[7].

Leave a Reply